Gyakori kérdések és válaszok a MOZAIK Magyar Iskolával és Óvodával kapcsolatban

Legfontosabb linkek egy helyen:

Infók az iskola szervezőiről és pedagógusairól >>>

Központi email-cím: kontakt@magyarintezet.de

Iskolai kapcsolattartó Mesteri Ágnes, irodai telefonszáma: +49 851 21375117

Helyszín: Jesuitengasse 5, 94032 Passau-Altstadt, Fuchsbauerweg 19, 94036 Passau

Miért kell egy magyar iskola Németországban?

A magyar, mint származási nyelv a külföldön élő családoknak ugyanolyan fontos, mint a választott otthonuk nyelve. A legtöbb esetben ez a család nyelve, az első meséket ezen a nyelven hallja a gyermek, és később ezen a nyelven szeretné ő maga is elolvasni. Kíváncsi honnan jöttek, hol élnek a rokonai. Ezeken kívül még számos kérdés merülhet fel egy gyermekben. A válaszokban szeretne segíteni a magyar iskola. A szaktanárok segítségével megtanulhat magyarul olvasni, illetve megismerheti a magyar nyelv rejtelmeit. Bepillanthat hazája és saját maga történelmébe, tudni fogja, hogy honnan jött, honnan származik. A magyar iskola és szaktanárai igyekeznek minél több terhet levenni a szülők válláról és segíteni a gyermekeknek a származási nyelvük elsajátításában.

Nem zavarodik bele egy kisiskolás a németbe, ha magyarul is elkezdik tanítani?

Iskolánk szem előtt tartja, hogy a kétnyelvű környezetben felnővő gyermekeknek eltérő nehézségekkel kell megküzdenie. Tanterveinket úgy alakítottuk, hogy semmiben ne akadályozza a német nyelv tanulását, inkább segítse az általános logika fejlődését és a problémamegoldó képességét. Nem 25-30 fős osztályokban folynak a foglalkozások, hanem 5-10 fős csoportokban, ahol a gyermekek egyéni igényeire sokkal jobban oda tudunk figyelni, mint a hagyományos oktatás keretein belül. Természetesen a szülő ismeri a legjobban a gyermekét, de pedagógusaink szakmai képzettsége és saját itt nevelt gyermekeik lévén rendelkeznek elég tapasztalattal. Alsós csoportunk valójában egy előkészítő évfolyam, ahol a gyermekek írással és olvasással mélyebben nem foglalkoznak, játékosan tanulnak. Ez a tapasztalatok szerint a német iskolai teljesítményre is pozitív hatással van.

Egész héten iskolába jár a gyerek, hétvégén is iskolapadban ülni nagyon megerőltető, nem?

A hétvégi iskolák nem hagyományos iskolák. Itt játékosan folyik az oktatás, a gyermekeknek anyanyelvükön lesznek sikerélményéi, amitől nő az önbizalmuk, illetve az önmagába vetett hitük. Ez segít nekik abban, hogy a normál iskolában is ki tudjanak állni magukért és ezáltal jobban fogják ott is érezni magukat. Nálunk a gyerekek nem az iskolapadban ülnek, nem frontális az oktatas. Arra törekszünk, hogy a gyermekek megszeressék a magyar nyelvet, es szívesen alkalmazzák azt az adott környezeteben és helyzetekben. A lényeg, hogy itt más jellegű oktatás folyik, játékos, könnyed, szórakoztató, élményeket nyújtó. A MOZAIK Passaui Magyar Iskola és Óvoda egy befogadó, bátorító közösség, ahol elröppen az együtt töltött idő és a gyermek nem a végét fogja várni, hanem hogy mikor jöhet újra.

Akkor a MOZAIK Iskola egy magyar nyelviskola?

Nem. A foglalkozásokon a magyart, mint származási nyelvet tanítjuk. Ez tulajdonképpen egy nyelvi fejlesztés speciális kulturális ismeretekkel bővítve. A legtöbb diák esetében jelen van a magyar környezet a hétköznapi családi életben. A hétvégi magyar iskola feladata, a meglévő nyelvi és kulturális alapok tudatos, korosztálynak megfelelő fejlesztése pedagógusok által készített és vezetett különleges tanmenet szerint.

Ha iskolás gyermekem nem beszél magyarul, akkor is beiratkozhat az iskolába?

Természetesen. A magyarul még nem beszélő gyermekek korosztályuknak megfelelő csoportban differenciált egyedi képzésben részesülnek.

Akkor az egész magyar történelmet és földrajzot pár órába sűrítve kell megtanulniuk az iskolásoknak?

A hétvégi magyar iskola kéthetente szombatonkénti foglalkozásai semmiképp nem egy klasszikus iskolai órához hasonlíthatók. A magyarországi Balassi Intézet által külföldi magyar óvodáknak és iskoláknak kidolgozott speciális tanmenet a játékos projektalapú oktatást veszi alapul. Egy-egy témakör 2-3 szombati foglalkozás alkalmával élményekkel és játékos foglalkozásokkal kerül feldolgozásra. Az órák inkább egy Waldorf vagy Montessori iskola foglalkozásaihoz hasonlíthatók. Az oktatást felsőfokú végzettséggel, illetve gyakorlattal rendelkező magyar pedagógusok végzik. A Passaui Magyar Intézet által kidolgozott tantervet egységes szakmai szempontok alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya hagyja jóvá.

Ki finanszírozza a Passaui Magyar Iskolát és Óvodát?

A MOZAIK Passaui Magyar Iskola és Óvoda alapító és fenntartó szervezete a Passaui Magyar Intézet valamint a Müncheni Magyar Intézet Egyesület. Az egyesület a hétvégi magyar iskolát alapvetően a tandíjakból finanszírozza. A tandíjakon felül pályázatokon nyert támogatások és egyedi adományok egészítik ki a működésre és fejlesztésekre fordítható összegeket.

Mennyi a tandíj?

A Passaui Magyar Iskola és Óvoda tandíja gyermekenként 150 € egy évre. 10 € kedvezmény jár testvérenként. A tandíjból egyedi kedvezmény kérhető, melyet méltányossági alapon a fenntartó egyesület hagy jóvá. A tandíj egy összegben legkésőbb a tanév megkezdésének időpontjáig fizetendő.

Hol található a Passaui Magyar Iskola és Óvoda?

A Passaui Magyar Iskola és Óvoda Passau belvárosában a Gisela-Gymnasium napközis termeiben, közvetlenül a magyarok körében „Gizella-templomként” ismert niedernburgi kolostortemplom mellett, illetve a Mágnes Közösségi Tér tereiben a Fuchsbauerweg 19. szám alatt működik.

Mikor kezdődnek a foglalkozások?

A tanítás hétvégente és délutáni időpontokban, a baba-mama foglalkozások hétköznapokon délelőtt zajlanak. A foglalkozások időpontjai alkalmazkodnak a bajor és felső-ausztriai iskola időpontjaihoz. Ez azt jelenti, hogy iskolai szünetekben nincsenek magyar hétvégi óvodai és iskolai foglalkozások. A tanítási napok listája a magyarintezet.de honlapon megtalálható.

Ad az iskola valamilyen hivatalos igazolást a tanulmányokról?

A Passaui Magyar Intézet Egyesület, mint bajorországi magyar egyesület a Müncheni Magyar Intézettel szerződéses viszonyt kialakító szervezetként végzi a kiegészítő magyar anyanyelvi oktatás (Ergänzungsunterricht) szervezését Passauban és környékén. A foglalkozásokon való részvételt, illetve a tanév elvégzéséről a MOZAIK Magyar Iskola és a Müncheni Magyar Főkonzulátus tanúsítványt állít ki, amely kérvényre az illető diák éves bajor iskolai bizonyítványához csatolandó (Realschule, Gymnasium), illetve abban feltüntetendő (Grund- und Mittelschule). Az oktatás színvonalának biztosítása érdekében maximum 4 hiányzás mellet adható ki az adott évfolyam elvégzéséröl a hivatalos igazolás.

Nem írattam be a gyermekem az iskolába, de szeretném kipróbálni. Van erre lehetőség?

Az iskola és óvoda foglalkozásai nyitottak. Az egész évre nem beíratott gyermekeket is szívesen várjuk, az egyedi részvétel díja 10 € alkalmanként. Beíratás nélkül a gyermek nem kapja meg az elvégzett tanulmányok igazolását.