Az értő olvasás tanítás “rém jó” módja

Bosnyák Viktória- Knézics Anikó-Dudás Győző     Rém Jó Könyvek

Leendő vagy éppen iskolás gyermekeink már digitális bennszülöttek. Ezzel semmi baj nincs, de ha szeretnénk nekik segíteni az értő olvasás megtanulásában, akkor bizony nekünk is változnunk kell.

Meg kell mutatnunk, hogy a számítógép, az internet és a könyv nem ellenségek. Igenis jól megférnek együtt és mind a kétfajta örömszerzési módnak van helye az életükben. A gyorsabb dopaminforrást jelentő játékoknak ugyanúgy, mint a lassabb, érzelmekre inkább ható olvasásnak. Ne idegenítsük el egyiktől sem gyermekünket, az egyesúlyra kell törekednünk.

Hogyan tud a szülő segíteni most ebben a folyamatban? Leginkább példamutatással, sok beszélgetéssel és fantasztikus olvasmányélményekkel. A kezdetektől együtt olvasott mesék alakítják ki azt a színes fantáziát, ami az értő olvasáshoz szükséges.

A kulcsszó a sikerélmény!

Ehhez ajánlok egy remek illetve „rémes” olvasás tanító sorozatot, a Rém Jó Könyveket. Ez a 8 részből álló könyvcsalád szórakoztató, képszerű, humoros és érdekes. Végigvezet a fantáziát szinesítő csendeskönyvtől a biztos olvasástechnikán alapuló hosszabb szövegekig. A kis Memoval kelünk útra a betűszörnyek szigetén, ahol a képek és a szavak erősítik egymást, majd egyszerű, visszatérő rövid szavak következnek. A 4. kötetben a könnyebb mondatok által rutinszerűvé válik az olvasás, ezzel együtt a beszéd is fejlődik, ami hihetetlen motivációt ad a gyerekeknek és elhangozhat a büszke mondat „Elolvastam még egy könyvet!”

Személyes kedvencem az 5. kötet, a-mi az ol-va-sás-fej-lesz-tés kö-vet-ke-ző szint-je, u-gyan-is itt az e-gész szö-ve-get szó-ta-gol-va ol-vas-hat-juk. A 6.kötet olvasásakor már értő olvasásról beszélhetünk, de a biztos olvasás technika a két utólsó kötet elolvasása után érhető el.

Kalandozzunk együtt Memóval és barátaival, nevessünk és legyen élmény és siker az olvasás!

„Olvasni rém jó“